Pikes aka Heey-otoyoo’ (Arapaho)

Pikes aka Heey-otoyoo’ (Arapaho)