Old Klein narrow aluminum tubing

Old Klein narrow aluminum tubing